GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Ekonomik, Kültürel ve Sosyal Kalkınma Projeleri Teklif Çağrısı

Başvuru Tarihi

Proje son başvuru tarihi 05 Nisan 2024 saat 17:30’dur

Başvuru Rehberi ve Formu

GAP BKİ Ekonomik Kültürel ve Sosyal Kalkınma Projeleri Başvuru Rehberi ve Formu

Sıkça Sorulan Sorular

GAP BKİ Ekonomik Kültürel ve Sosyal Kalkınma Projeleri Teklif Çağrısı Sıkça Sorulan Sorular

PROGRAM TANITIMI

Ekonomik, Kültürel ve Sosyal Kalkınma Programı

İlan Tarihi

16 Şubat 2024

Elektronik Ortamda Son Başvuru Tarihi

05 Nisan 2024 Saat: 17:30

Referans Numarası: GAP/25/EKÜS

Programın Amacı

Programla GAP Bölgesinde bulunan illerin ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Tarımda Yenilikçi, Rekabetçi Uygulamaların Yaygınlaştırılması

Öncelik 2: Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği

Öncelik 3: Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

Öncelik 4: Tarımsal Eğitim ve Yayım

Öncelik 5: Hayvancılığın Desteklenmesi

Öncelik 6: GAP Bölgesinde Kültürel Mirasın Korunması ve Turizmin Mezopotamya Çatı Markası Altında Geliştirilmesi

Öncelik 7: Kültürel, Sanatsal, Bilimsel ve Sportif Faaliyetlerin Desteklenmesi

Öncelik 8: İnsani ve Sosyal Gelişmeye Katkı Sunan Çalışmaların Desteklenmesi.

 

Proje Konularına Göre Mali Destek ve Eş Finansman Oranları

Öncelik Adı

Proje Asgari Bütçesi (TL)

Projenin Desteklemeye Esas Azami Tutarı (TL)

Eş Finansman

Öncelik 1:Tarımda Yenilikçi, Rekabetçi Uygulamaların Yaygınlaştırılması

1.000.000

Sunulacak projeler için bir üst sınır bulunmamaktadır

Eş finansman oranı en az %10 olmalıdır. Projelerde yararlanıcı olması halinde en az %30 eş finansman sağlanacaktır.

Öncelik 2: Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği

1.000.000

Sunulacak projeler için bir üst sınır bulunmamaktadır

Eş finansman oranı en az %10 olmalıdır.

Öncelik 3: Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

1.000.000

Sunulacak projeler için bir üst sınır bulunmamaktadır

Eş finansman oranları üniversiteler ve araştırma enstitüleri için en az %10, diğer uygulayıcı kuruluşlar için en az %50 olarak

Öncelik 4: Tarımsal Eğitim ve Yayım

1.000.000

Sunulacak projeler için bir üst sınır bulunmamaktadır

Eş finansman oranı en az %10 olmalıdır.

Öncelik 5: Hayvancılığın Desteklenmesi

1.000.000

Sunulacak projeler için bir üst sınır bulunmamaktadır

Eş finansman oranı en az %30 olmalıdır. Üretici örgütlerinin proje ortağı olması halinde eş finansman oranı en az %10 olmalıdır.

Öncelik 6: GAP Bölgesi’nde Kültürel Mirasın Korunması ve Turizmin Mezopotamya Çatı Markası Altında Geliştirilmesi

1.000.000

Sunulacak projeler için bir üst sınır bulunmamaktadır

Uygulayıcı kuruluşlardan en az %20 oranında eş finansman alınır. Bu oran, büyükşehir belediye başkanlıkları için en az %30 olarak uygulanır.

Öncelik 7: Kültürel, Sanatsal, Bilimsel ve Sportif Faaliyetlerin Desteklenmesi

1.000.000

Sunulacak projeler için bir üst sınır bulunmamaktadır

Eş finansman oranı en az %10 olmalıdır.

Öncelik 8: İnsani ve Sosyal Gelişmeye Katkı Sunan Çalışmaların Desteklenmesi

1.000.000

Sunulacak projeler için bir üst sınır bulunmamaktadır

Eş finansman oranı en az %10 olmalıdır.

Not: Proje bütçeleri KDV dâhil hazırlanmalıdır.

ÖNEMLİ

Ekonomik, Kültürel ve Sosyal Kalkınma Projeleri Ön Teklif Çağrısı Programı (GAP EKÜS ) iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Hazırlanmış olan bu teklif çağrısı metni ön başvuru sürecine dair detayları kapsamaktadır. Ön başvuru sürecinden başarıyla geçen projeler ikinci aşama olan nihai değerlendirme aşamasına geçebilecektir. Nihai değerlendirme sürecine ilişkin detaylar başarılı proje sahiplerine ayrıca bildirilecektir.

 

 

Kimler Başvurabilir?

Program kapsamındaki konularda GAP Bölgesinde hizmet veren tüm;

  • Valilikler,
  • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB),
  • Kaymakamlıklar,
  • İl Özel İdareleri,
  • Belediyeler,
  • Kalkınma Ajansları,
  • Araştırma Kuruluşları,
  • Üniversiteler,
  • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları başvurabilir.

Proje Süresi ve Uygulama Yeri

Proje süresi asgari 6 ay azami 18 aydır. Projeler, GAP BKİ’nin faaliyet gösterdiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir.

BAŞVURU REHBERİ VE EKLERİ

Program Başvuru Rehberi

Ekonomik, Kültürel ve Sosyal Kalkınma Projeleri program başvuru rehberini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Başvuru Formu

Ekonomik, Kültürel ve Sosyal Kalkınma Projeleri program başvurusu için gerekli formu indirmek için tıklayınız.

BAŞVURU SÜRECİ

Program kapsamında başvurusu yapılacak proje teklifleri ekte bulunan başvuru formu doldurularak proje.gap.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Sisteme kaydını yapan başvuru sahibinin, kullanıcı adı ve parolasını girdikten sonra e-posta adresine gönderilen onay kodunu girerek hesabını etkinleştirmesi ve sonrasında adına başvuruyu hazırladığı kurumu sisteme kaydetmesi gerekmektedir. Daha sonra, online başvuru sistemindeki ilgili adımları izleyerek online proje başvurusunu gerçekleştirmelidir.

Başvurusu yapılacak program ve başvuru süreci hakkında gerekli bilgilendirme GAP BKİ ve illerde oluşturulacak yardım masaları tarafından yapılacaktır. Başvuru formu istenilen standart formata uygun olarak düzenlenmelidir. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.

Son başvuru saatinden sonra elektronik ortam üzerinden tamamlanmayan ve yukarıda belirtilen tarihten sonra GAP BKİ’ye ulaşan başvurular hiçbir koşulda değerlendirmeye alınmaz.

 

ÖNEMLİ NOTLAR

Programda bölge kalkınmasına sunulacak katkı ve yenilikçilik düzeyi, rekabetçi ve katılımcı yaklaşımları içermesi, sürdürülebilir ve model nitelik taşıması hususları desteklenecek projelerde öncelikli olarak gözetilir. Ayrıca, proje kapsamında bina vb. ayni katkısı olan projeler öncelikli olarak değerlendirilir. Eş Finansman katkısı yüksek olan proje teklifleri öncelikli olarak desteklenecektir.

Eş Finansman katkısı yüksek olan proje teklifleri öncelikli olarak desteklenecektir.

Bununla birlikte tüm projeler her koşulda meri mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir:

a) Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,

b) Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,

c) Gayrimenkul yatırımları, salt bina inşaatı projeleri,

ç) Yalnızca çalıştaylar, seminerler, teknik gezi, fuar, konferanslar veya kongrelere katılımı öngören ve bu faaliyetlere ilişkin bireysel sponsorluklar içeren projeler,

d) Eğitim veya kurslar için burs verilmesi,

e) Kurum ve kuruluşların rutin faaliyetlerini finanse etmeyi amaçlayan, cari giderlerini kapsayan projeler,

f) Hâlihazırda başka bir hibe programından desteklenen faaliyet kalemleri,

g) Proje başlangıcından önce yapılan her türlü faaliyet,

ğ) Yalnızca araştırmadan ibaret olan akademik, teorik veya deneysel çalışmalar, kurum ve kuruluşların asli görevleri arasında yer alan test ve analizler,

h) Sosyal yardım mahiyetindeki projeler,

ı) Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler kapsamındaki faaliyetler,

i) Programın uygulandığı iller dışından sunulan projeler,

j) Altyapı açısından asgari yeterliliğe sahip olmayan projeler,

k) Desteklerin, destek veya burs olarak tekrar dağıtılması,

l) Yerel idareler tarafından yapılması zorunlu olan salt fiziki altyapı yatırımlarından ibaret olan projeler (kanalizasyon ve içme suyu, rekreasyon alanları, cephe giydirme, sokak sağlıklaştırması, otopark vb.)

 

BİLGİ ALMA VE SIKÇA SORULAN SORULAR

Sorularınızı; tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten yirmi (20) gün öncesine kadar, teklif çağrısının referans numarasını belirterek aşağıdaki e-posta adresine veya faks numarasına gönderebilirsiniz.

E-posta adresi            : proje@gap.gov.tr

Telefon                         : 0 (414) 317 20 00

ÖNCELİKLERE GÖRE İRTİBAT KİŞİLER
1.Tarımda Yenilikçi, Rekabetçi Uygulamaların Yaygınlaştırılması Ali TOPAL
(atopal@gap.gov.tr, 414 317 2189)

Neslihan AKTAŞ
(naktas@gap.gov.tr, 414 317 2153)
2.Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Yılmaz DAĞTEKİN
(ydagtekin@gap.gov.tr, 414 317 2087)

Sevda ÇETİNKAYA ÖZKAN
(scetinkaya@gap.gov.tr, 414 317 2197)
3.Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Yılmaz DAĞTEKİN
(ydagtekin@gap.gov.tr, 414 317 2087)

Sevda ÇETİNKAYA ÖZKAN
(scetinkaya@gap.gov.tr, 414 317 2197)
4.Tarımsal Eğitim ve Yayım Ayla YENİKALE
(ayyenikale@gap.gov.tr, 414 317 2173)

Çiğdem ÇELİKKANAT
(ccelikkanat@gap.gov.tr, 414 317 2199)
5.Hayvancılığın Desteklenmesi Ahmet MENTEŞE
(amentese@gap.gov.tr, 414 317 2185)

Emine EKEN YILDIZ
(eeken@gap.gov.tr, 414 317 2174)
6.GAP Bölgesinde Kültürel Mirasın Korunması ve Turizmin Mezopotamya Çatı Markası Altında Geliştirilmesi Leyla AKBIYIK
(lakbiyik@gap.gov.tr, 414 317 2227)

M. Lami HAYIRLI,
(lhayirli@gap.gov.tr, 414 317 2102)

Kasım BAĞLAM,
(kbaglam@gap.gov.tr, 414 317 2191)

İbrahim Halil KILIÇ
(ikilic@gap.gov.tr, 414 317 2104)

Erkan ŞALA
(esala@gap.gov.tr, 414 317 2117)
7.Kültürel, Sanatsal, Bilimsel ve Sportif Faaliyetlerin Desteklenmesi Ali ÇİÇİN
(acicin@gap.gov.tr, 414 317 2093)

Sevgi ÖZDEN
(sozden@gap.gov.tr, 414 317 2145)

Özlem YILDIRIM
(oyildirim@gap.gov.tr, 414 317 2098)
8.İnsani ve Sosyal Gelişmeye Katkı Sunan Çalışmaların Desteklenmesi. Ali ÇİÇİN
(acicin@gap.gov.tr, 414 317 2093)

Sevgi ÖZDEN
(sozden@gap.gov.tr, 414 317 2145)

Özlem YILDIRIM
(oyildirim@gap.gov.tr, 414 317 2098)

Soruların yanıtları, Başkanlığımıza ulaşma tarihinden sonra en geç on (10) gün içerisinde aşağıdaki adreste yayımlanacaktır: www.gap.gov.tr

Tüm potansiyel başvuru sahiplerine eşit davranılacak, bir başvuru sahibine sağlanan bilgi Sıkça Sorulan Sorular (SSS) aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de sunulacaktır.

Tüm resmî açıklamalar ve talep edilen bilgi GAP BKİ tarafından sağlanacaktır. SSS listesinde ve GAP EKÜS çağrı metninde yer almayan hiçbir bilgi başvuru sahipleri ve GAP BKİ için bağlayıcı nitelik taşımaz.

2025 Yılı GAP BKİ Ekonomik Kültürel ve Sosyal Kalkınma Projeleri Teklif Çağrısı Sıkça Sorulan Sorular İçin Tıklayınız.